Loading...

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Cách Check Wifi Quán Nét Hoặc Mạng Gần Nhà

SHARE

Cách Check Wifi Quán Nét Hoặc Mạng Gần Nhà 

Nhiều bác có nhà gần quán net có Wifi nhưng chủ quán không chịu share cho bạn :-/ ...Đa số quán net đều dùng mạng cáp quang rất nhanh... vậy làm sao để sử dụng mạng chùa của họ??? :-? Mình có 1 mánh nhỏ như sau .. :D
Ít nhất thì bạn nên có máy tính có wifi ...và quán nét không nên quá xa nhà bạn :-H
Đầu tiên bạn vào quán nét đó rồi mở 1 máy rồi chơi ... Mở trình duyệt lên :D
Mở địa chỉ sau http://192.168.1.1/
Hiện lên 1 bảng thì ở tài khoản lẫn mật khẩu đều gõ "admin"
Sau đó vào tab Interface Setup -> Wireless -> Pre-Shared Key
Hoặc có 1 số drive khác thì sẽ hiện kiểu khác ...nhưng tóm lại thì cứ thấy dòng nào có chữ " Wifi" hoặc "Wireless" thì ấn vào =))
Tìm dòng "PSK Password: xxx" hoặc "Pre-Shared Key: xxx" ...trong đó xxx là pass của wifi
Thật ra đây là tiến trình thay đổi pass wifi ...bạn đừng nên đổi làm gì ..mà chỉ cần xem pass là gì thôi ...mục đích là dùng mạng chùa mà :D:D
IJc4yqj.jpg
Quẩy lên thôi \m/
SHARE

Author: verified_user

0 coment rios: