Loading...

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Lào Cai : Hủy bỏ việc thành lập Đại học Phan Xi Păng

SHARE
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành văn bản số 639 về việc báo cáo rà soát đề án thành lập Trường đại học đã có chủ trương thành lập. Trong đó, hủy bỏ việc thành lập Đại học Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai.

Hủy bỏ việc thành lập Đại học Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai
Nội dung văn bản nêu rõ: Đồng ý hủy bỏ các văn bản phê duyệt chủ trương thành lập, chủ trương cho phép thành lập đối với 13 Trường đại học đã quá thời hạn theo quy định. Trong đó, có văn bản số 1084/TTg - KGVX ngày 23/7/2013 về việc đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai. Trên cơ sở văn bản 639 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu tỉnh Lào Cai hoàn thiện các thủ tục sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và xây dựng phương án sáp nhập, sắp xếp các trường chuyên nghiệp tỉnh, gồm: Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Cao đẳng Lào Cai và Trường Trung học Y tế.
Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và sắp xếp lại các trường chuyên nghiệp của tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII).
SHARE

Author: verified_user

0 coment rios: