Loading...

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

SHARE

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn ẩn những thứ không mong muốn với khách cho Blogger, và mình cũng nói là mình có một số ý tưởng nhỏ cần sử dụng đến nó, hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn một trong những ý tưởng này của mình đó là thêm công cụ quản trị vào website để vào các quản trị viên có thể sử lý nhanh ngay khi ở ngoài website.


Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Dự định là mình tính làm một pop-out ngay ngoài website, nhưng chưa hoàn thành được nhưng mình thấy như vậy cũng khá là ngon rồi. Như bạn đã thấy ở đầu bài thì những chức năng có trong công cụ, và mình có 2 vị trí cho bạn tùy ý lựa chọn: cố định tại đầu trang và nằm trên sidebar. Bắt đầu thôi:

Lấy ID của Blog
Đầu tiên việc bạn cần làm là, xác định ID blog hiện tại của bạn. Đăng nhập vào Blogger và vào trang tổng quan của blog mà bạn của bạn, tại thanh địa chỉ của trình duyệt hiên tại:

Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

tại đoạn url trên thanh địa chỉ có dạng sau
blogID=XXXXXXXXXXXXX
thì XXXXXXXXXXXXX chính là ID blog của bạn

Cố định tại đầu trang
Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML

Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Bước 2: Tìm đến thẻ <body và thêm đoạn mã sau xuống dưới
<span class='item-control blog-admin'>
<style>
.control-panel ul{z-index: 20; position: absolute; margin: 0px auto; background-color: #F6F6F6; width: 100%; }
.control-panel ul li{display: inline-block; float: left; padding: 7px 0px;}
.control-panel ul li a {color:#686868;padding: 7px 15px;border-right: 1px solid #E3E3E3;font-weight: bold;font-size: 13px;}
.control-panel a:hover {text-decoration:none; color:#FC8F44;}
</style>
<div class='control-panel'>
<ul>
<li><a href='http://www.blogger.com/home'>Blog của tôi</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#editor/src=sidebar'>Bài đăng mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#editor/target=page'>Trang mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#posts'>Bài đăng</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#comments'>Nhận xét</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#pageelements'>Bố cục</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#templatehtml'>Chỉnh sửa HTML</a></li>
<li><a href='#' onclick='location.reload(true); return false;'>Refresh</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>Tab mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#basicsettings'>Cài đặt</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#overviewstats'>Thống kê</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/logout.g'>Đăng xuất</a></li>
</ul>
</div>
</span>
Bước 3: Thay XXXXXXXXXXXXX thành ID blog của bạn và lưu lại.

Nằm trên phần sidebar
Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger >> Bố cục >> Thêm tiện ích HTML

Thêm công cụ cho quản trị viên vào website cho Blogger

Bước 2: Dán đoạn mã phía dưới vào phần nội dung
<span class='item-control blog-admin'>
<style>
.control-panel ul{z-index: 20; position: absolute; margin: 0px auto; background-color: #F6F6F6; width: 100%; }
.control-panel ul li{display: inline-block; float: left; padding: 7px 0px;}
.control-panel ul li a {color:#686868;padding: 7px 15px;border-right: 1px solid #E3E3E3;font-weight: bold;font-size: 13px;}
.control-panel a:hover {text-decoration:none; color:#FC8F44;}
</style>
<div class='control-panel'>
<ul>
<li><a href='http://www.blogger.com/home'>Blog của tôi</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#editor/src=sidebar'>Bài đăng mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#editor/target=page'>Trang mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#posts'>Bài đăng</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#comments'>Nhận xét</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#pageelements'>Bố cục</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#templatehtml'>Chỉnh sửa HTML</a></li>
<li><a href='#' onclick='location.reload(true); return false;'>Refresh</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>Tab mới</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#basicsettings'>Cài đặt</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=XXXXXXXXXXXXX#overviewstats'>Thống kê</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/logout.g'>Đăng xuất</a></li>
</ul>
</div>
</span>
Bước 3: Thay XXXXXXXXXXXXX thành ID blog của bạn và lưu lại.

Lời kết
Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn thêm công cụ quả trị nhanh ngay vào website của bạn, mong rằng nó giúp được các bạn quản lý nhanh blog của các bạn. Mình tiếp tục tìm cách để nó hoạt động được tối ưu hơn bản này. Chúc bạn thành công!
SHARE

Author: verified_user

0 coment rios: