Loading...

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Chèn iFrame YouTube tùy chỉnh vào Blog / Web

SHARE

Chúng ta quá quen thuộc với iframe màu đen của YouTube. để tạo sự khác biệt và đẹp hơn chúng ta ta thay thê băng đoạn code này. vào Blogger của bạn.
 <iframe width="532" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/WZ1u8cSByg4?theme=light&hl=en_US&fs=0&hd=1&ap=%2526fmt%3D22&showsearch=0&showinfo=0&modestbranding=0&rel=0&disablekb=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1&autoplay=1&start=0&loop=1&autohide=1" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><img border="0" height="0" width="0" src="http://i2.ytimg.com/vi/WZ1u8cSByg4/0.jpg" />

Bạn có thể tùy chỉnh như sau:

Lưu ý 1 : http://www.youtube.com/embed/WZ1u8cSByg4 là đường dẫn đến video.
Lưu ý 2: WZ1u8cSByg4 địa chỉ ID của Clip YTB để hiển thị thumbnail  
Lưu ý 2 : ?theme=light là giao diện (màu trắng), có thể đổi thành ?theme=dark (màu đen).
Lưu ý 3 : Tùy chỉnh video, bạn có thể thay đổi hoặc bỏ các tham số khỏi code để trả về mặc định.

&hl=en_US bộ mã la tinh.

&fs=0 tắt chế độ xem toàn màn hình.

&hd=1 : mở chế độ xem phim HD.

&ap=%2526fmt%3D22 : xem với độ phân giải tối đa.

&showsearch=0 : tắt khung tìm kiếm.

&showinfo=0 : tắt thông tin và tiêu đề clip.

&modestbranding=0 : tắt logo thương hiệu nếu có. 

&rel=0 : tắt các gợi ý về video khác nếu có. 

&disablekb=1 : tắt sự điều chỉnh từ bàn phím nếu có. 

&iv_load_policy=3 : tắt chú thích nếu có.

&cc_load_policy=1 : tắt phụ đề nếu có.

&autoplay=1 : tự động chạy video khi truy cập.

&start=0 : bắt đầu chạy từ giây thứ 0.

&loop=1 : tự động lặp lại video khi xem hết.

&autohide=1 : tự động ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip.
SHARE

Author: verified_user

0 coment rios: