Loading...

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Hướng dẫn cài đặt .Net framework 2.0

SHARE

Microsoft .NET Framework là mô hình lập trình của Microsoft, nó cung cấp thư viện dùng chung hỗ trợ cho các ứng dụng được lập trình và chạy trên nền tảng .NET. Chính vì vậy mà trong một số trường hợp khi bạn cài đặt hoặc chạy một chương trình nào đó lại thấy xuất hiện thông báo yêu cầu cài đặt .NET Framework.

I/ Download .Net Framwork 2.0 tại đây

II/ Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 2.0

Click NEXT ->


Click chọn vào I accept the terms of the License Agreement rồi sau đó click Install ->


Click vào FinishSHARE

Author: verified_user

0 coment rios: